Prelucrarea datelor cu caracter personal

Nota de informare privind prelucrarea unor date cu caracter personal

Va aducem la cunostinta prin prezenta ca ENIGMA GAMES SRL, avand punct de lucru in Bucuresti, sector 1, str. Prof. Grigore Cobalcescu, nr. 36, parter, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/73/2015, cod unic de identifiare (CUI) 33945230, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din data de 12 decembrie 2001, aşa cum a fost aceasta modificată (în continuare „Legea nr. 677/2001”), ENIGMA GAMES SRL (in continuare “Societatea“), prin website-ul www.puzzlerooms.ro, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate toate datele personale pe care le furnizati.

Urmatoarele date cu caracter personal fac obiectul prezentei prelucrari: numele si prenumele, telefon, adresa de e-mail, imagine.

Scopul colectarii datelor este: confirmarea/anularea rezervarilor efectuate, publicarea pozelor pe retele de socializare si pe pagina de internet www.puzzlerooms.ro, reclama la produsele si ofertele companiei, marketing si publicitate, monitorizarea accesului persoanelor si asigurarii securitatii acestora si a spatiilor si bunurilor societatii.

Informatiile inregistrate/prelucrate sunt destinate utilizarii de catre societate si nu sunt comunicate unor terte parti fara acordul dumneavoastra, cu exceptia situatiilor in care astfel de informatii sunt solicitate in baza unui act normativ.

Societatea poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.puzzlerooms.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi: (a) dreptul la informare, (b) dreptul de a accesa datele cu caracter personal, (c) dreptul de a cere rectificarea, actualizarea şi ştergerea datelor inexacte, (d) dreptul de a vă opune, pe baza unor motive justificate, la continuarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepţia cazului în care legea prevede altfel, (e) dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, sau (f) dreptul de a vă adresa instanţelor de judecată competente pentru orice probleme legate de prezenta prelucrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, sau daca aveti intrebari legate de prelucrarea de date va puteti adresa cu o cerere scrisa la adresa Societatii mentionata mai sus, sau prin e-mail la adresa: office@puzzlerooms.ro.

 

Acord pentru procesarea datelor cu caracter personal

Declar pe propria raspundere ca:

(a)      am luat la cunoştinţă de prezenta informare privind prelucrarea de date cu caracter personal şi îmi exprim în mod expres şi neechivoc consimţământul liber şi neviciat ca datele mele să fie prelucrate de ENIGMA GAMES SRL, astfel cum am fost informat prin prezenta;

(b)       am luat la cunoştinţă drepturile pe care Legea nr. 677/2001 mi le conferă în calitate de persoană vizată.