Consimtant GDPR

1. Datele colectate
Datele colectate de la subiect sunt următoarele:
Adresa de e-mail – pentru transmiterea de comunicări, informaţii, contracte, facturi, notificări
Nr de telefon – pentru transmiterea de comunicări, notificări de întârziere, oferte, informări
Nume, prenume – pentru adresare şi contact

2. Scopul în care va fi utilizat consimţământul
Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:
Publicarea pe internet a faptului că subiectul a utilizat serviciile companiei, a descrierii acestora. Postarea se va efectua în urmatoarele locaţii:

  1. Site-ul web puzzlerooms.ro
  2. Pagina de Facebook facebook.com/puzzlerooms
  3. Efectuarea de apeluri de prezentare a ofertelor/serviciilor/produselor companiei
  4. Publicare în panoul portofoliu de clienţi aflat în incinta companiei
  5. Menţionarea în videoclipurile, imaginile şi cataloagele tipărite de prezentare ale companiei

3. Drepturile subiectului
Subiectul este protejat de catre Regulamentul General pentru Protecţia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016,  poate interveni când doreşte şi poate solicita informarea şi consultarea informaţiilor vizate, actualizarea informaţiilor vizate, ştergerea informaţiilor vizate, restricţionarea şi opunerea în prelucrarea informaţiilor vizate

4. Viabilitate
Prezentul consimţământ este valabil pentru o perioadă nedeterminată sau până la retragerea sa.

5. Declaraţie
Subiectul îşi exprimă consimţământul în favoarea beneficiarului cu privire la utilizarea (neremunerată) a imaginilor fotografice ale persoanei sale în scopurile descrise mai sus. Utilizarea imaginilor fotografice în alte scopuri decât cele descrise mai sus sau pentru comercializarea prin transferul imaginilor către alţi terţi decât cei menţionaţi este strict interzisă.

6. Obiectul consimţământului
Prezentul consimţământ aprobă colectarea şi procesarea de către beneficiar a datelor personale ale subiectului.